mardi 16 juin 2009

26 juin 2009 Fete de l'independance malgache

Ry Tanindrazanay malala ô
Ry Madagasikara soa.
Ny fitiavanay anao tsy miala,
Fa ho anao ho anao doria tokoa

Tahionao ry Zanahary
'Ty Nosindrazanay ity
Hiadana sy ho finaritra
He sambatra tokoa izahay

Ry Tanindrazanay malala ô
Irinay mba hanompoana anao
Ny tena sy fo fanahy anananay
'zay sarobidy sy mendrika tokoa

Tahionao ry Zanahary
'Ty Nosindrazanay ity
Hiadana sy ho finaritra
He sambatra tokoa izahay

Ry Tanindrazanay malala ô
Irinay mba hitahiana anao
Ilay Nahary izao tontolo izao
No fototra ijoroan'ny satanao

Tahionao ry Zanahary
'Ty Nosindrazanay ity
Hiadana sy ho finaritra
He sambatra tokoa izahay

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Laissez votre message ici.